top of page

Salgsbetingelser

For å være kunde hos oss, må du være registrert som bedriftskunde. Ønsker du registrere deg, send oss en epost eller besøk oss i butikken.

Alminnelige salgsbetingelser
Priser oppgis i henhold til gjeldende prisliste og 
er oppgitt i NOK og er eksklusive MVA der ikke annet er oppgitt.  Romac AS forbeholder seg retten til å endre priser/betingelser uten forutgående varsel.
 

Leveringsbetingelser
Ordre leveres alltid til Romac AS lager. Frakt tilkommer dersom ikke annet er avtalt. Forventet leveringstid er veiledende, og kan endre seg basert på produktsjon eller frakt. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til å kreve skadeserstatning fra selger og gir vanligvis ikke rett til å heve kjøpet. Transportør velges av Romac AS om ikke annet er avtalt på forhånd. Fraktestimat kan oppgis på forespørsel.

Leveringstider avhenger av bestilling og destinasjon. Det brukes ulike partnere for å sikre effektiv levering til alle destinasjoner i Norge. Normal leveringstid er 1 - 6 dager, men avvik kan forekomme

Transportkostnad

Frakt faktureres etter kost, eller faste priser der det er avtalt.


Mottak av varer
Mottaker forplikter seg til å kontrollere at varen er kommet frem i uskadet stand til varemottak. Synlige skader skal anmerkes på fraktbrev. Usynlige skader som ikke oppdages ved varemottak, skal meldes leverandør senest innen 7 dager etter varemottak.
Mottaker forplikter seg også til ved varemottak å kontrollere at det er levert:
– Riktige varer
– Riktig antall
– Ikke er mangler i forsendelsen

 

Salgspant
Selger forbeholder seg panterett til de leverte varer inntil kjøpesummen inkl. evt. omkostninger m.m. er fullt ut betalt, jfr. Pantelovens §3-14 og §3-22.

Betalingsbetingelser
Etter avtale. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Selger kan dessuten belaste Kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for  betaling ihht forfall. Ved Kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen. Ved kortbetaling trekkes penegene når varen blir sendt.

Force Majeure
Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal- eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

Retur
Eventuell retur av varer skal avtales på forhånd. Returanmodning skal være skriftlig og kopi av vår faktura som dokumentasjon. Returgebyr: Min 10% av fakturert verdi – avtales spesielt. Spesialbestilte varer som ikke lagerføres tas vanligvis ikke i retur. Returfrakt betales av kunde.

Personvern
Ansatte hos kunder avserlger vil kunne bestille produkter og tjenester gjennom flere kanaler, hvor personopplysninger (navn, telefon, e-mail) til ansatte hos kunde registreres med formålet å gjennomføre kjøpet. Romac AS er behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert i Romac AS sin personvernpolicy.

Tvister
Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og Selger er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler. I tilfelle søksmål vedtas Selgers alminnelige verneting av begge parter.

bottom of page